Doradca energetyczny w projektach EPC dla podmiotów publicznych​

Umowy EPC

Umowy o poprawę efektywności energetycznej EPC stwarzają dla sektora publicznego możliwość pokonania szeregu barier finansowych i technicznych w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej.

Doradca energetyczny

Wciąż rośnie rola doradcy energetycznego przy projektach termomodernizacji budynków publicznych. Współpraca z doświadczonym partnerem pozwala uzyskać eksperckie wsparcie oraz kontrolę w trakcie całego procesu modernizacji.

Baza wiedzy

Do rozwoju rynku umów w formule EPC/ESCO konieczne jest wsparcie podmiotów publicznych na poziomie prawnym, finansowym, technicznym. Ważne jest też budowanie świadomości i ukazywanie korzyści wynikających z tego modelu.

"Umowy EPC pozwalają znaczącą obniżyć koszty eksploatacji i zmodernizować infrastrukturę energetyczną budynków. Podmiot publiczny w procesie przygotowania projektu powinien skorzystać z pomocy doradcy, aby sprawnie i bezpiecznie osiągnąć wszystkie cele modernizacji, gwarantowane przez wybraną firmę ESCO. "
Marek Tobiacelli_top
Marek Tobiacelli, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ekspert ds. Energy Performance Contracts

Budynki publiczne wymagające poprawy efektywności energetycznej

Budynki oświaty, nauki i kultury

Budynki socjalne i komunalne

Szpitale i zakłady opieki medycznej

Budynki kultury fizycznej

Budynki urzędów publicznych

Scroll to Top