Baza wiedzy

Wytyczne do umów EPC od Ministerstwa Klimatu i Środowiska

30 czerwca 2023 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło wytyczne do do umów o poprawę efektywności energetycznej EPC. 

Dokument który szczegółowo opisuje proces realizacji projektów EPC na każdym etapie realizacji inwestycji oraz zawiera gotowe wzorce umów dla:

  • przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
  • modernizacji oświetlenia ulicznego,
  • zarządzania energią w modelu ESCO/EPC
  • klauzuli umownych dla projektów hybrydowych oraz projektów o wartości powyżej 25 mln zł netto.

Projekt FinEERGo-Dom

FinEERGo-Dom to międzynarodowy projekt, który udoskonala i wdraża gwarantowane systemy finansowania efektywności energetycznej i energii odnawialnej w głębokiej modernizacji budynków w Polsce, Austrii, Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Jego celem jest wprowadzenie gwarantowanego schematu finansowania w sektorze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla głębokiej termomodernizacji budynków.

Projekt wzoruje się na doświadczeniach  instrumentu Latvian Baltic Energy Efficiency Facility (LABEEF), wdrożonego z powodzeniem na Łotwie, który opiera się na realizacji 20-letnich umów gwarantujących oszczędności energii.

Raporty z działań w projekcie FinEERGo-Dom

Raport D 4.1. – Analiza kontekstu krajowego, ram prawnych i regulacyjnych (National Context, Legal and Regulatory Framework Analysis)

Raport D 5.1. – Ocena potencjału efektywności energetycznej (Evaluation of the energy efficiency potential)

Program NFOŚiGW "Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus"

10

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” powstał na bazie doświadczeń międzynarodowego projektu FinEERGo-Dom koordynowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.

NFOŚiGW, jako partner projektu FinEERGo-Dom, utworzył instrument wspierający realizację głębokiej termomodernizacji budynków wielorodzinnych w modelu ESCO. Na potrzeby Programu opracowano standardową Umowę o poprawę efektywności energetycznej (EPC) zawieraną między Beneficjentem Programu – właścicielem/zarządcą budynku (jednostką samorządu terytorialnego, spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową) a firmą realizującą inwestycję w modelu ESCO.

Animacje edukacyjne

Animacja pokazująca jak przeprowadzić termomodernizację budynków mieszkalnych oraz publicznych w oparciu o umowę EPC (umowa o poprawę efektywności energetycznej) we współpracy z firmą typu ESCO.

Materiał powstał w ramach kampanii informacyjnej projektu FinEERGo-Dom, Horyzont 2020.

Animacja pokazująca praktyczne aspekty finansowania inwestycji w modelu ESCO w oparciu o umowę EPC (Energy Performance Contract).

Materiał powstał w ramach kampanii informacyjnej projektu FinEERGo-Dom, Horyzont 2020.

Scroll to Top