Umowa o poprawę efektywności energetycznej obiektów publicznych

Umowa o poprawę efektywności energetycznej (EPC, Energy Performance Contract) to „ustalenie umowne między beneficjentem a dostawcą środka poprawy efektywności energetycznej (firmą ESCO), weryfikowane i monitorowane przez cały okres obowiązywania umowy, w którym inwestycje (prace, dostawy lub usługi) w ten środek są opłacane w odniesieniu do ustalonego w umowie poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium efektywności energetycznej, takiego jak oszczędności finansowe” (Dyrektywa 2012/27/UE).

Takie rozwiązanie umowne stwarza sektorowi publicznemu możliwość pokonania szeregu barier finansowych i technicznych w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej systemów i technologii takich jak oświetlenie publiczne (np. oświetlenie ulic i ruchu drogowaego).

Umowa EPC wiąże się z przeniesieniem ryzyka technicznego i finansowego na sektor prywatny. W kontrakcie EPC wynagrodzenie dostawcy jest bezpośrednio powiązane z realizacją zakontraktowanego projektu. Dostawca jest zatem zachęcany do maksymalizacji przewidywanych i uzyskanych oszczędności. Ponadto gwarancje wykonania generują zobowiązania po stronie dostawcy, tworząc tym samym nowe możliwości finansowania.

Konieczność weryfikacji i monitorowania zwiększa jednak koszt modernizacji. Gwarancje wykonania sprawiają, że usługodawcy są konserwatywni w wyborze rozwiązań i umów. Istnieje ryzyko, że świadczeniodawcy będą preferować dobrze sprawdzone rozwiązania i łatwiejsze interwencje niż te bardziej innowacyjne, złożone i ambitne. Może to przyczynić się do czerpania korzyści z nisko wiszących owoców i zablokowania znacznej części potencjalnych oszczędności, które można uzyskać dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom. Z tego powodu, dla prawidłowego przygotowania publicznego projektu EPC oraz optymalnego wyboru wykonawcy ESCO, tak ważna jest współpraca podmiotu publicznego z profesjonalnym doradcą.

Modernizacja energetyczna obiektów -
porównanie modelu EPC/ESCO i klasycznego

zasady / modelklasycznyEPC, inwestorzy publiczniEPC, inwestorzy prywatni
Prawdopodobieństwo, że efekt energetyczny (oszczędność energii) jest i pozostanie głównym celem modernizacji do końca fazy inwestycyjnejmałebardzo dużebardzo duże
Kto odpowiada za dobór usprawnień, prowadzących do zmniejszenia zużycia energiiinwestor – zleca i odbiera dokumentacjępodmiot publiczny przygotowuje założenia i postępowanie publiczne, ostatecznie odpowiada ESCOfirma ESCO, inwestor tylko współpracuje
Kto ponosi ryzyko uzyskania efektu energetycznegoinwestorESCOESCO
Kto organizuje finansowanie modernizacjiinwestorESCOESCO
Sposób oceny poprawy efektywności energetycznej w wyniku modernizacjico najwyżej audyt ex postcykliczne raporty przygotowywane przez ESCO na podstawie danych pomiarowychcykliczne raporty przygotowywane przez ESCO na podstawie danych pomiarowych
Okres monitorowania efektów energetycznychbrakcały okres wieloletniej umowy EPCcały okres wieloletniej umowy EPC
Długość gwarancji na urządzenia i systemystandard rynkowy lub gwarancja producentawydłużona; na system zarządzania energią cały okres umowy EPCwydłużona; na system zarządzania energią cały okres umowy EPC
Możliwość dalszych ulepszeń pod kątem efektywności energetycznejnie, ew. osobny projekttaktak
Gwarantowany efekt energetyczny, niedobór karany finansowo?nietak, kara proporcjonalna do niedoboru oszczędnościtak, kara proporcjonalna do niedoboru oszczędości
Zwrot części kosztu modernizacji z tytułu zmniejszonego kosztu energii w okresie umowynietak, nawet do 100% wartości w okresie trwania umowytak, standardowo 100% wartości w okresie trwania umowy
Doradztwo wykonawcy w zakresie optymalizacji umów na zakup mediównietak, w całym okresie umowytak, w calym okresie umowy
Szkolenie użytkowników pod kątem racjonalnego zużycie energiinietakopcja
Prawdopodobieństwo uzyskania wyższych oszczędności niż planowane i ich podział między inwestora i wykonawcęnietak; min. 2/3 nadwyżki dla ESCOtak
Schemat płatnościpłatności częściowe w trakcie realizacji, uzupełniająca płatność po protokole końcowympo protokole odbioru – płatność w ratach w czasie trwania umowy EPC (5-20 lat)po protokole odbioru – płatność w ratach w czasie trwania umowy EPC (5-20 lat)

Scroll to Top